Apollo Medical Center

Apollo Medical Center

Foglalkozás-egészségügy

A foglalkozás egészségügy kérdéseit törvény szabályozza. A munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. Törvény, a foglalkozás egészségügyi ellátásról szóló 27/1995. NM, a 89/1995. Kormányrendelet és a 33/1998.(VI. 24.) NM értelmében minden munkáltató számára, aki szervezett munkavégzés keretében munkavállalót foglalkoztat, kötelező a munkaköri alkalmassági vizsgálatok biztosítása munkavállalói számára.
 
A munkáltató kötelessége alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi osztályba (A, B, C, D) történő besorolása. A munkáltató feladata a létszám, munkakör, illetve a besorolási változásokat a foglalkozás – egészségügyi szolgáltató felé évente legalább egyszer, írásban jelezni.
 
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat: olyan, elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése. Másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire. Harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően. Negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban.
 
A Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alapszolgáltatás díját, minden esetben egyedi megállapodás alapján kalkuláljuk az Ön cége/intézménye számára, a Foglalkozás-egészségügyi szerződést befolyásoló tényezők figyelembe vételével (összlétszám, foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolás, munkaerő vándorlás, stb.).
 
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, keresse kollégánkat a + 36 30 527 1720-as telefonszámon, hogy közösen a legjobb ajánlatot dolgozhassuk ki cége/intézménye számára.